bip logo4

 • tel.
 • +48 91 418 28 51

Godziny pracy GTBS
Pon.
(7.30 - 15.30), Wt.-Pt. (7.00-15.00)

Osobista obsługa klienta w siedzibie spółki:
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu ofertę naszej Spółki na administrowanie nieruchomością.
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o. posiada ponad 15-letnie doświadczenie w administrowaniu wspólnotami mieszkaniowymi. Proponujemy Państwu swoje usługi w zakresie administrowania Wspólnotą Mieszkaniową. Aktualnie nasza Spółka zarządza 126 wspólnotami mieszkaniowymi. Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami zapewnia wykształcona kadra zawodowa, posiadająca niezbędne uprawnienia budowlane oraz licencje zarządców nieruchomości.


Wspólnoty administrowane przez Goleniowskie TBS Sp. z o.o. posiadają własne konta bankowe i własną wyodrębnioną księgowość. Nasza administracja ściśle współpracuje z przedstawicielami Wspólnot, którym zapewnia na bieżąco wgląd w sprawy finansowe i eksploatacyjne wspólnoty.
Długoletnie funkcjonowanie na rynku zarządców nieruchomościami oraz ilość zarządzanych podmiotów pozwoliło nam na wynegocjowanie korzystnych dla wspólnot ofert na utrzymanie rachunku bankowego, wywozu śmieci, warunków ubezpieczenia nieruchomości i innych. 


Dla zapewnienia prawidłowej obsługi właścicieli lokali nasze biuro działa w Goleniowie przy ul. Wincentego Witosa 7 w następujących godzinach:
poniedziałki : 7.30 - 15.30
wtorek-piątek  : 7.00 – 15.00


W ramach usług w zakresie zarządzania nasza spółka zapewnia:

 • Kompleksową obsługę finansowo księgową, w tym prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz reprezentowanie wspólnoty przed organami podatkowymi i statystycznymi.
 • Naliczanie miesięcznych wymiarów opłat oraz pobieranie i windykacja należności z tytułu zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną, media, fundusz remontowy oraz z tytułu pożytków i innych przychodów wspólnoty mieszkaniowej.
 • Obsługę prawną.
 • Zawarcie w imieniu Wspólnoty umowy ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej.
 • Zawieranie umów najmu części nieruchomości wspólnej, na podstawie uchwał wspólnoty mieszkaniowej w tym przedmiocie.
 • Obsługę w zakresie zaciągania kredytów termomodernizacyjnych, inwestycyjnych i innych.
 • Podpisanie w imieniu wspólnoty, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, umów na dostawę energii elektrycznej i cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci a także umowy rachunku bankowego.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej budynku.
 • Wykonywanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych, powykonawczych dotyczących prowadzonych i zamierzonych do wykonania robót.
 • Obsługę inspektorów nadzoru budowlanego.
 • Zlecanie kontroli technicznych oraz okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań w części sprawozdawczej za rok kalendarzowy, a także zebrań zwoływanych na wniosek właścicieli reprezentujących 1/10 udziałów – w ciągu miesiąca. Zebrania  przeprowadzane są  w lokalach administracji( spółka posiada dwie świetlice w pełni wyposażone w sprzęt audiowizualny).
 • Realizowanie zadań przewidzianych w rocznym planie gospodarczym, w tym – remontów budynków.
 • Na podstawie umów zawartych pomiędzy Wspólnotami reprezentowanymi przez Zarząd Wspólnoty a firmami świadczącymi usługi na rzecz Wspólnot – wystawienie zleceń, kontrolę i nadzór w zakresie:
 • utrzymania w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz jego otoczenia,bieżącej konserwacji nieruchomości oraz napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych, usuwania awarii i skutków awarii na nieruchomości wspólnej w ramach środków finansowych dostępnych na koncie Wspólnoty.

WSZYSTKIE WYMIENIONE USŁUGI SPÓŁKA NASZA WYKONUJE W RAMACH WYNEGOCJOWANEJ STAWKI ZA ADMINISTROWANIE

Adres

Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
ul. Wincentego Witosa 7
72-100 Goleniów
Pon. (7.30 - 15.30)
Wt.-Pt. (7.00-15.00)

NIP i REGON

NIP 856-000-05-60
Regon 811201328

Kontakt

Telefon: 91 418 28 51

Konto

Konto PEKAO SA I O/Goleniów
56 1240 3839 1111 0000 4414 0304