W dniu 17 kwietnia 2019 r. komisja konkursowa w składzie:

  1. Magdalena Miklaszewska – Prezes Zarządu GTBS
  2. Joanna Krępa – Asystentka Zarządu GTBS
  3. Piotr Rosicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej GTBS

dokonała oceny prac plastycznych, które napłynęły na konkurs plastyczny „Zabawa podstawa” organizowanego przez Goleniowskie TBS.
Komisja konkursowa biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodność pracy z tematem, kompozycję i ogólny wyraz artystyczny, oryginalność pracy, estetykę jej wykonania oraz wartości artystyczne, postanowiła przyznać 3 nagrody główne.

Laureaci konkursu:

  • Emilia Gogosza – lat 5
  • Nina Bobrowicz – lat 9
  • Dawid Gogosza – lat 10

Dla laureatów przygotowano nagrody niespodzianki oraz dyplomy.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 24.04.2019 r. w siedzibie GTBS Sp. z o.o. w Goleniowie.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.