bip logo4

  • tel.
  • +48 91 418 28 51

Jako Prezes Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., będącego zarządcą zasobów mieszkaniowych Gminy Goleniów oraz Wspólnot Mieszkaniowych zwracam się do Państwa, jako naszych klientów, z wyjątkową prośbą o kulturalne zachowanie w trakcie wizyt w naszej siedzibie z zachowaniem należytego szacunku dla drugiego człowieka.

GTBS Sp. z o.o. bazując na wieloletnim doświadczeniu w zarządzaniu nieruchomościami,
jak również posiadając wiedzę w tym zakresie, w każdej sytuacji służy radą i pomocą.
W przypadku zdarzeń losowych Zarządca podejmuje niezwłocznie czynności zabezpieczające i minimalizujące szkody, zaś w sytuacji pojawienia się awarii dokłada wszelkich starań, by w jak najkrótszym czasie usunąć usterkę oraz jej skutki. Na każde zgłoszenie pracownicy Spółki reagują w jak najkrótszym czasie dbając o to, by nie doszło do degradacji budynku spowodowanej zaistniałą awarią. Do innych zadań i problemów również podchodzimy bardzo poważnie, z należytą dokładnością i odpowiedzialnością, starając się rozwiązać wszystkie sprawy tak, by byli Państwo zadowoleni.

Informuję jednak, że w przypadku Państwa niezadowolenia ze sposobu lub jakości naszych usług nie mają Państwo prawa wyrażać tegoż niezadowolenia w sposób obelżywy, wulgarny, krzykami bądź zastraszaniem pracowników naszej Spółki, co ma miejsce notorycznie w trakcie wizyt w siedzibie Spółki lub podczas rozmów telefonicznych. Takie zachowanie powoduje frustracje i duże obciążenie dla pracowników Spółki, którzy nie są w stanie z należytym profesjonalizmem rozwiązywać trudnych, skomplikowanych zadań. Dlatego też informuję wszystkich Państwa, że w przypadkach niekulturalnego zachowania się wobec pracowników prowadzących daną sprawę, mają oni prawo do natychmiastowego zakończenia rozmowy telefonicznej lub państwa wizyty w siedzibie i poinformowania o tym fakcie przełożonego, tj. Prezesa Zarządu GTBS Sp. z o.o.

Zapewniam Państwa jednak, że każdy nasz klient, który odnosi się do nas kulturalnie, zostanie potraktowany poważnie i z należytym dla niego i jego sprawy szacunkiem. Tego samego oczekujemy od Państwa.

Z poważaniem,

Przez Zarządu GTBS

Magdalena Miklaszewska

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego w budynkach zarządzanych przez Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz z pojawianiem się licznych pytań z tym związanych, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców, iż działanie węzłów cieplnych w poszczególnych nieruchomościach jest ściśle związane z temperaturą panującą na zewnątrz. Oznacza to, że w przypadku poprawienia się warunków pogodowych oraz podniesienia temperatury zewnętrznej, centralne ogrzewanie działa na pograniczu uruchomienia bądź wyłączenia, co skutkuje mniejszą ilością ciepła dostarczaną do grzejników w mieszkaniach. W tej sytuacji grzejniki są letnie, chłodne i nie powinno być to przyczyną niepokojów. Ogrzewanie uruchamia się automatycznie, gdy temperatura zewnętrzna zmniejsza się.

Przypominamy również o długoterminowym niezakręcaniu zaworów termostatycznych przy grzejnikach (nieużywaniu poziomu ,,0”), ponieważ może to powodować zapowietrzenie całej instalacji centralnego ogrzewania. 

Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa społecznego Sp. z o. o. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2017 r. poz.1579), zaprasza do złożenia oferty na „Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.”  

Wszelkie informacje dotyczące zamówienia zamieszczone są na stronie http://www.bip.tbs.goleniow.pl/strony/menu/19.dhtml

Termin składania ofert upływa dnia 25.05.2018 r. o godz. 14:00

Adres

Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
ul. Wincentego Witosa 7
72-100 Goleniów
Pon. (7.30 - 15.30)
Wt.-Pt. (7.00-15.00)

NIP i REGON

NIP 856-000-05-60
Regon 811201328

Kontakt

Telefon: 91 418 28 51

Faks: 91 418 52 18

Konto

Konto PEKAO SA I O/Goleniów
56 1240 3839 1111 0000 4414 0304

Szanowni mieszkańcy

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym (koronawirus) uprzejmie informujemy, że od dnia 12 marca 2020 do odwołania, obsługa klientów w siedzibie GTBS zostaje zawieszona.

Informujemy, że wszelkie sprawy, można zgłaszać telefonicznie, mailowo lub osobiście za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem do budynku GTBS.

Jednocześnie informujemy o wstrzymaniu wszystkich planowanych zebrań Wspólnot Mieszkaniowych oraz przeglądów kominiarskich. O nowych terminach poinformujemy Państwa pisemnie oraz za pośrednictwem strony internetowej.

Kontakt telefoniczny: 91 466 47 47
Adres mailowy:

 

Z poważaniem,
Prezes Zarządu
Magdalena Miklaszewska