Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. uzyskało dotację w wysokości 4,9 mln zł z programu „Wsparcie budownictwa socjalnego” na budowę drugiego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Mikołajczyka w Goleniowie. Wniosek o przyznanie dofinansowania złożony został w marcu br. do Banku Gospodarstwa Krajowego, który zarządza funduszami celowymi wspierając m.in. rozwój budownictwa społecznego, infrastruktury, innowacji, oraz pomaga samorządom w korzystaniu ze środków unijnych a także wspiera projekty związane z ochroną środowiska.  Uzyskana dotacja stanowi ok. 45% szacowanych kosztów planowanej inwestycji.

Zaprojektowany został budynek wielorodzinny, czterokondygnacyjny z podpiwniczeniem. Łącznie w budynku w 4 klatkach schodowych (segmentach) powstanie 50 mieszkań w tym: 22 - jednopokojowe, 23 - dwupokojowe i 5 - trzypokojowych. Każdy lokal będzie miał balkon oraz przydzieloną komórkę lokatorską (piwnicę). Do dyspozycji lokatorów będą również pomieszczenia gospodarcze (wózkowania, rowerowania, itp.). Budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W trzech segmentach przewidziano montaż dźwigów umożliwiających dostęp na parter budynku, natomiast w jednej z klatek zaprojektowano windę obsługująca wszystkie kondygnacje. Zaplanowano także odpowiednią ilość miejsc parkingowych w tym również dla osób niepełnosprawnych.

Zagospodarowanie terenu będzie obejmować wykonanie pieszojezdni z drogą dojazdową wewnętrzną oraz dojścia do klatek schodowych, na parking i do wiaty śmietnikowej. Przewidziano także budowę wielofunkcyjnego placu zabaw wyposażonego w różnego typu urządzenia min. ściankę wspinaczkową, drabinki, zjeżdżalnie, huśtawki wagowe, karuzelę i piaskownicę. Wszystko w otoczeniu zieleni z trawnikami, żywopłotami i niskimi drzewami liściastymi.             

W związku z tym, że jesteśmy w posiadaniu pełnej dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę, już najbliższych dniach będziemy mogli rozpocząć procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy na budowę budynku mieszkalnego wraz zagospodarowaniem terenu. Przewidujemy, że budynek zostanie oddany Państwu w użytkowanie już w 4 kwartale 2019 r.  

Szczegółowe kryteria udostępnienia mieszkań określa Uchwała nr XLVI/529/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 20 października 2010 r. Zgodnie z uchwałą o przydział mieszkań będą mogli się ubiegać mieszkańcy Gminy Goleniów, którzy spełniają określone w uchwale kryterium dochodowe, osoby zajmujące gminne lokale mieszkalne o obniżonym standardzie wyposażenia technicznego lub zajmują obecnie lokale w budynkach o funkcji oświatowej, zamieszkujący gminne lokale przeznaczone do rozbiórki, nieposiadające tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.    

Termin naboru wniosków zostanie ogłoszony po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych o czym poinformujemy Państwa za pośrednictwem strony internetowej.