Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa społecznego Sp. z o. o. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2017 r. poz.1579), zaprasza do złożenia oferty na „Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.”  

Wszelkie informacje dotyczące zamówienia zamieszczone są na stronie http://www.bip.tbs.goleniow.pl/strony/menu/19.dhtml

Termin składania ofert upływa dnia 25.05.2018 r. o godz. 14:00