Zarząd Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania CV na stanowisko: Księgowa ds. wspólnot mieszkaniowych

Obowiązki na stanowisku:

 • prowadzenie kompleksowej ewidencji rozliczeń Wspólnot Mieszkaniowych,
 • ewidencja dokumentów księgowych wspólnoty mieszkaniowej,
 • wystawianie dokumentów wewnętrznych/ zewnętrznych w imieniu wspólnoty,
 • prowadzenie obsługi kont bankowych wspólnoty,
 • sporządzanie deklaracji CIT, podatku od nieruchomości,
 • kontrola i prowadzenie windykacji należności,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych według indywidualnych potrzeb zarządcy nieruchomości dla Wspólnot,
 • przygotowywanie dla zarządu wspólnot informacji o sytuacji finansowej wspólnoty,
 • kontrola prawidłowości naliczania opłat zgodnie z podjętą uchwałą właścicieli,
 • nadzór oraz ścisła współpraca z działem eksploatacji w zakresie uzgadniania zaliczek na eksploatację, media , fundusz remontowy właścicieli,
 • przygotowywanie dokumentów na zebrania wspólnot mieszkaniowych,

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy w księgowości min. 2 lata,
 • praktyczna znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel)
 • znajomość Ustawy o własności lokali, Ustawy o rachunkowości
 • znajomość polskich przepisów podatkowych
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • odporność na stres i trudne sytuacje związane z obsługą właścicieli,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w księgowości wspólnot mieszkaniowych

Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy na czas określony (zastępstwo),
 • wynagrodzenie adekwatne do zakresu zadań i wyników pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji. 

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 • Termin naboru: 20.05.2022 r.
 • CV można składać w formie elektronicznej na adres:
 • Listownie lub osobiście w sekretariacie Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Wincentego Witosa 7, 72-100 Goleniów.
 • Zastrzegamy prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
 • Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji zostaną dołączone do akt osobowych.
 • Dokumenty aplikacyjne pozostałych Kandydów zostaną usunięte a dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu.

W dokumentach aplikacyjnych należy zamieścić treść poniższej klauzuli zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla  potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Goleniowskie TBS Spółka z o.o. w Goleniowie. zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), http://www.tbs.goleniow.pl/klauzula-informacyjna-rodo, informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Wincentego Witosa 7, 72-100 Goleniów.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu realizacji procesu rekrutacji. 

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

4. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia procesu rekrutacji.