Informujemy, że w dniu 30 marca 2022 r. spółka Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego podpisała umowę o roboty budowlane z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym firmą „EBUD” Przemysłówka Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Umowa dotyczy realizacji I etapu inwestycji mieszkaniowej, w ramach której powstanie 60 lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem, których dysponentem będzie Gmina Goleniów. Lokale wynajmowane będą na zasadach podnajmu osobom fizycznym spełniającym warunki do otrzymania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. Zasiedlenie mieszkań przewiduje się w czwartym kwartale 2023 roku.