Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dopłat, złożone wspólnie przez gminę Goleniów i Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w czerwcu bieżącego roku, na realizację I i II etapu inwestycji pn: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Goleniowie – ul. Wytwórcza – Stargardzka” zostały w całości przez Bank Gospodarstwa Krajowego zaakceptowane.

Podpisane przez Burmistrza Gminy Goleniów Pana Roberta Krupowicza dwie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przewidują wsparcie finansowe na realizację I i II etapu inwestycji w łącznej kwocie przeszło 47 mln zł. Wsparcie z Funduszu Dopłat zapewni 80% planowanych kosztów inwestycji, pozostała część zostanie sfinansowana przy udziale środków własnych Gminy Goleniów. Wszystkie lokale stanowić będą własność Spółki i pozostaną w dyspozycji Gminy Goleniów z przeznaczeniem do najmu na zasadach obowiązujących dla gminnego zasobu mieszkaniowego. W ramach realizacji I i II etapu inwestycji planujemy budowę 5 budynków mieszkalnych pięciokondygnacyjnych z łączną liczbą 180 lokali mieszkalnych, w tym:

- 20 mieszkań 1 pokojowych o powierzchni 30,27 m2,

- 85 mieszkań 2 pokojowych o powierzchni 37,88 – 49,19 m2,

- 75 mieszkań 3 pokojowych o powierzchni 47,68 – 57,66 m2,

Obecnie Spółka Goleniowskie TBS jako inwestor przystąpi do procedury przetargowej celem wyłonienia Wykonawcy robót. W pierwszej kolejności realizowany będzie I etap inwestycji obejmujący budowę 2 budynków mieszkalnych z łączną liczbą 60 lokali mieszkalnych o łącznej projektowanej powierzchni 2 786,88 m2.

Planowany termin zakończenia realizacji I etapu inwestycji: I kwartał 2023 r.

W ramach II etapu planujemy budowę kolejnych 3 budynków mieszkalnych z łączną liczbą 120 lokali mieszkalnych o łącznej projektowanej powierzchni 5500,44 m2

Planowany termin realizacji II etapu: II kwartał 2023 – IV kwartał 2024

Wszystkie budynki wyposażone będą w windy, a lokale będą posiadały balkony oraz komórki lokatorskie. W każdym budynku przewidziano również mieszkania dla osób niepełnosprawnych, które będą zlokalizowane na parterze. Ponadto na terenie inwestycji zaprojektowano łącznie 270 miejsc postojowych, w tym 31 miejsc postojowych dla użytkowników o ograniczonej sprawności motorycznej (poruszających się na wózkach). Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji rozległe tereny zieleni z alejkami i ławkami do wypoczynku, a najmłodsi atrakcyjny, przestronny plac zabaw. Drogi wewnętrzne, chodniki i place manewrowe zapewnią odpowiedni układ komunikacyjny dla całego osiedla.