Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy w trudnych chwilach dla naszej wieloletniej współpracownicy Pani Alicji Zajko oraz całej rodziny z powodu nagłej śmierci męża składają

Prezes Zarządu
oraz pracownicy Goleniowskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.