Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie uprzejmie informuj, iż od 1 lipca 2020 roku nie będzie odbierać odpadów wielkogabarytowych spod nieruchomości wielorodzinnych w systemie objazdowym co 2 tygodnie.

Odbiór będzie odbywał się 1 raz na pół roku w wyznaczonych przez Spółkę terminach.

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość dostarczenia przez mieszkańców odpadów wielkogabarytowych na PSZOK w Goleniowie, który funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 1500 do 1900 oraz w soboty od godziny 700 do 1900.