Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Goleniowie, jako Zarządca nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów zaprasza do udziału w przetargu ofertowym na najem lokalu użytkowego w budynku usługowym przy ul. Barnima I 1 z przeznaczeniem na działalność biurowo – usługową lub handlowo – usługową.

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Adres: budynek usługowy przy Barnima I 1 w Goleniowie, lokal nr 15, I piętro.
  • Łączna powierzchnia użytkowa: 100,80 m2, na którą składają się: 3 pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne, łazienka z WC oraz hol.
  • Lokal wyposażony jest w: instalację wodno–kanalizacyjną, instalację elektryczną oraz centralne ogrzewanie.

Na podstawie Zarządzenia nr 62/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05.03.2019 r. ustala się w przetargu miesięczną, zwaloryzowaną stawkę wyjściową czynszu najmu lokalu za 1 m2 w wysokości 20,92 zł/m2 + 23 % VAT, tj.2.108,74 zł + 23% VAT za lokal.

Najemca poza czynszem najmu zobowiązany będzie wnosić miesięczne opłaty, które obejmować będą opłatę za wodę i odprowadzanie ścieków oraz zaliczkę na centralne ogrzewanie. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, tj. 3 lata;

Istnieje możliwość oglądania lokalu użytkowego w dniach: 29.06.2020 r. – 30.06.2020 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba do kontaktu – Pani Anna Kucharska tel. 091 466 47 34).

Termin składania ofert: do dnia 6 lipca 2020 r. do godziny 12.00

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania.