Obowiązkowa segregacja odpadów komunalnychNa posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2020 r. Rada Miejska w Goleniowie przyjęła pakiet uchwał nowelizujących zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goleniów, które wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2020 r. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza zasadę powszechnej segregacji odpadów komunalnych. Nowy wzór Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie przewiduje możliwości zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów. W związku z tym już o d soboty tj. 16.05.2020 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie rozpoczyna akcję dystrybucji worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki dla mieszkańców, którzy dotychczas nie segregowali odpadów.