Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Wymianę ciepłomierzy w budynkach administrowanych przez Goleniowskie TBS Sp. z o. o.”.

Termin składania ofert upływa 10.03.2020 r. o godz. 10:00 Pełna dokumentacja przetargowa dostępna jest pod adresem http://bip.tbs.goleniow.pl/zamowienia/pokaz/357.dhtml

Przedmiotem zamówienia jest demontaż starych oraz dostawa i montaż fabrycznie nowych 225 szt. ciepłomierzy w 7 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych administrowanych przez Goleniowskie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. przy ulicach:

  • Szarych Szeregów 7, 9, 11, 13, 15 – 155 szt.
  • Szkolna 40 – 42 szt.
  • Mikołajczyka 34 A, B – 28 szt.

Łączna liczba ciepłomierzy do wymiany – 225 szt. w tym: 1) ciepłomierze z modułem odczytu radiowego – 105 szt. (dobór nadajników gwarantujący właściwy odczyt wskazań ciepłomierza), 2) ciepłomierze bez modułu odczytu radiowego – 120 szt. Zapraszamy do składania ofert.