Trwają zebrania Wspólnot Mieszkaniowych. Obowiązek taki nakłada na Zarząd Wspólnoty art. 30 ust. 1 ustawy o własności lokali. Zebrania należy zorganizować w pierwszym kwartale każdego roku dla mieszkańców wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych. Takie roczne spotkania to świetna okazja do bezpośredniego kontaktu z osobami administrującymi Państwa lokalami, jak również omówienia spraw z współmieszkańcami. Na zebraniach przekazywana jest ponadto informacja z działalności zarządu w roku ubiegłym wraz ze złożeniem sprawozdania finansowego, podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące spraw wspólnotowych w roku bieżącym, między innymi o wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu, wykorzystaniu środków zgromadzonych na funduszu remontowym oraz o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Wspólnoty. Obradom mogą podane być również inne ważne kwestie, zgłoszone przez mieszkańców na zebraniu.

Organizacją zebrań zajmuje się Zarząd. W tym celu pracownicy GTBS ustalają harmonogram planowanych zebrań, który udostępniamy Państwu na naszej stronie internetowej. Ponadto zawiadomienia o terminie i miejscu planowanego zebrania przesyłamy mieszkańcom listownie. Nie jest łatwe zaplanowanie dogodnego terminu zebrania dla wszystkich obsługiwanych wspólnot dlatego też, bardzo prosimy o wyrozumiałość, gdyż Państwo uczestniczą jedynie w zebraniu swojej wspólnoty natomiast nasi pracownicy przeprowadzają jednego dnia kilka zebrań a w ciągu miesiąca – kilkadziesiąt. Na każde zebranie należy przygotować odpowiednie materiały, sprawozdania, projekty uchwał i inne dokumenty, tak aby w wyczerpujący sposób udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania czy też rozwiać Państwa wątpliwości.

Przypominamy, że wszelkie decyzje dotyczące nieruchomości są podejmowane w formie uchwał. W dużej wspólnocie decyduje większość głosów - musi ich być ponad 50 proc. udziałów. Jednak nie każdej osobie przypada jeden głos. Głosuje się bowiem udziałami w nieruchomości wspólnej i im wyższy udział w nieruchomości wspólnej, tym więcej głosów ma dany właściciel. Jeżeli na zebraniu nie ma wystarczającej liczby właścicieli i nie ma możliwości podjęcia uchwał w jego trakcie, pracownicy GTBS mają prawo do indywidulanego zbierania głosów czyli do odwiedzenia Państwa w lokalach mieszkalnych, przedstawienia uchwały i zebrania pod nią podpisów. Jest to zadanie bardzo czasochłonne a ponadto jesteśmy zmuszeni zakłócać Państwa spokój domowy.

Dlatego zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o uczestniczenie w rocznych zebraniach i zarezerwowanie jednej godziny w roku na spotkanie z Zarządcą Nieruchomości. Często takie zebrania, zwłaszcza w przypadku dużych budynków, są jedyną okazją do merytorycznej rozmowy na temat spraw ważnych dla właścicieli lokali.

W przypadku wszelkich pytań lub jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami z działu administracyjnego.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Magdalena Miklaszewska