Goleniowskie TBS Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 15.01.2020 r. firma Thermocontrol Sp. z o.o. będzie dokonywała odczytów urządzeń pomiarowych w lokalach dotychczas nieudostępnionych. Prosimy o udostępnienie lokalu i obecność osoby dorosłej.
W przypadku braku możliwości udostępnienia lokalu we wskazanym terminie, prosimy o telefoniczne podanie odczytów firmie Thermocontrol pod nr 603-466-764.