Fundacja SYNAPSIS
zaprasza
na spotkanie z Rodzicami kandydatów na użytkowników mieszkań
w ramach projektu AZYMUT – SAMODZIELNOŚĆ

Szanowni Państwo,
W celu poznania potrzeb rodziców i użytkowników mieszkań wspomaganych oraz określenia optymalnego dla Państwa zakresu i rodzaju wsparcia specjalistycznego w procesie zwiększania samodzielności osób z autyzmem podczas pobytu w mieszkaniu wspomaganym w ramach projektu Azymut – Samodzielność, zapraszamy na spotkanie dnia 02 października 2019r. o godz. 15.30 w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie przy ul. Wojska Polskiego 28 z ekspertkami Fundacji SYNAPSIS: Marią Wroniszewską i mec. Marią Jankowską.

Program spotkania:
Godz. 15:30
1. Warsztaty dotyczące wizji przyszłości dorosłych córek i synów poza domem rodzinnym.
2. Przedstawienie założeń Modelu co do zakresu wsparcia dla rodzin.
3. Przedstawienie katalogu możliwego i przewidywanego wsparcia specjalistycznego, w szczególności prawnego, psychologicznego, dietetycznego, seksuologicznego i innych.
4. Dyskusja i wybór priorytetowych potrzebnych kategorii wsparcia.

Prowadzące:
Maria Wroniszewska – współzałożycielka Fundacji SYNAPSIS. Specjalistka ds. włączenia społecznego osób ze spektrum autyzmu. Jest kierowniczką Programu Autyzm – System XXI, działającego w celu dostosowania regulacji prawnych do potrzeb osób z autyzmem oraz Sekretarzem Prezydium Zarządu międzynarodowej organizacji Autism – Europe. W projekcie Azymut – Samodzielność pełni funkcję Mentora trenerów samodzielności.

Mec. Maria Jankowska – radca prawny, od 2005 r. Rzecznik Praw Osób z Autyzmem przy Fundacji SYNAPSIS z pełnomocnictwem porozumienia AUTYZM-POLSKA, zrzeszającego ponad 50 organizacji, pracujących na rzecz osób z autyzmem. W projekcie Azymut-Samodzielność pełni funkcję Konsultantki prawno-socjalnej