Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Sprzątanie i utrzymanie w czystości wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych przy nieruchomościach administrowanych przez Goleniowskie TBS Sp. z o. o.”

Zamówienie podzielone zostało na 5 części.

Część I: Sprzątanie i utrzymanie w czystości wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych położonych przy ul. Szkolnej 40 w Goleniowie.      

Część II: Sprzątanie i utrzymanie w czystości wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych położonych przy ul. Szarych Szeregów 3, 7, 9 w Goleniowie.

Część III: Sprzątanie i utrzymanie w czystości wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych położonych przy ul. Szarych Szeregów 11, 13, 15, 17 w Goleniowie.

Część IV: Sprzątanie i utrzymanie w czystości wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych położonych przy ul. Słowackiego 8 i ul. Jagiełły 5 w Goleniowie.

Część V: Sprzątanie i utrzymanie w czystości wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych położonych przy ul. Mikołajczyka 34 w Goleniowie.

Szczegółowy opis zamówienia w podziale na części zamieszczony jest w Załączniku nr 5 do SIWZ pn. SOPZ.

Dokumentacja przetargowa do pobrania.