Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. poszukuje osoby na stanowisko - Inspektor ds. technicznych

Zakres obowiązków na stanowisku:

  1. Bieżąca obsługa zgłoszeń mieszkańców o awariach - przyjmowanie zgłoszeń, wypisywanie zleceń awaryjnych oraz przesyłanie ich do wykonawców, zgodnie z zawartymi umowami, kontrola stanu usuwania awarii.
  2. Dokonywanie oględzin lokali, w celu oszacowania szkód spowodowanych awarią.
  3. Kontrola nad terminowym wykonaniem okresowych przeglądów w budynkach (kominiarskich, elektrycznych, gazowych).
  4. Nadzór i rozliczanie robót wykonywanych przez pracownika gospodarczego i sprawdzenie jakości robót oraz zatwierdzenie faktur zakupowych, wraz z przekazywanie miesięcznego rozliczenia godzinowego pracownika gospodarczego do działu księgowości.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zamieszczono w ogłoszeniu na stronie www.bip.tbs.goleniow.pl w zakładce - Ogłoszenia w sprawie pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz do składania aplikacji drogą mailową lub osobiście w siedzibie spółki w terminie do 21.06.2019 r.