Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor nadzoru.

Zakres obowiązków na stanowisku inspektora nadzoru obejmuje:

  1. Przeprowadzanie rocznych i 5–letnich przeglądów stanu technicznego budynków i zagospodarowania terenu.
  2. Prowadzenie książek obiektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisów związanych.
  3. Nadzór bieżący nad stanem technicznym budynków i nieruchomości.
  4. Dokonywanie odbiorów robót (awaryjnych, napraw bieżących, robót budowlanych)  oraz wykonywanie i nadzór nad rozliczeniami tych robót,  tym sprawdzanie kosztorysów  powykonawczych i zatwierdzanie faktur za wykonane roboty.
  5. Uczestnictwo w przygotowaniu, nadzorowaniu i rozliczaniu inwestycji budowlanych.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zamieszczono w ogłoszeniu na stronie www.bip.tbs.goleniow.pl w zakładce  - Ogłoszenia w sprawie pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz do składania aplikacji drogą mailową lub osobiście w siedzibie spółki w terminie do 21.06.2019 r.