Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. poszukuje kandydata na stanowisko - Inspektor Nadzoru

Zakres obowiązków obejmuje:

  1. Przeprowadzanie rocznych i 5–letnich przeglądów stanu technicznego budynków i zagospodarowania terenu.
  2. Prowadzenie książek obiektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisów związanych.
  3. Bieżąca obsługa zgłoszeń mieszkańców o awariach - przyjmowanie zgłoszeń, wypisywanie zleceń awaryjnych oraz przesyłanie ich do wykonawców, zgodnie z zawartymi umowami, kontrola stanu usuwania awarii.
  4. Nadzór bieżący nad stanem technicznym budynków i nieruchomości.
  5. Dokonywanie odbiorów robót (awaryjnych, napraw bieżących, robót budowlanych) oraz wykonywanie i nadzór nad rozliczeniami tych robót w tym sprawdzanie kosztorysów powykonawczych i zatwierdzanie faktur za wykonane roboty.
  6. Uczestnictwo w przygotowaniu, nadzorowaniu i rozliczaniu inwestycji budowlanych.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru zamieszczono w ogłoszeniu na stronie www.bip.tbs.goleniow.pl w zakładce Ogłoszenia w sprawie pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz do składania aplikacji.

Prezes Zarządu

inż. Magdalena Miklaszewska