Informacja dla mieszkańców budynków przy ul. Jagiełły 5 oraz Szarych Szeregów 17

Goleniowskie TBS Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w dniach od 01.04.2019r. do 05.04.2019r. w budynkach przy ul. Jagiełły 5 oraz Szarych Szeregów 17 w Goleniowie odbędzie się wymiana wodomierzy lokalowych.
W przypadku uzasadnionej niemożliwości udostępnienia lokalu w wyznaczonym dniu prosimy o wcześniejszy, tj. do dnia wyznaczonych robót – kontakt telefoniczny ze wskazaną poniżej firmą, w celu uzgodnienia dogodnego dla Państwa terminu wykonania prac.
Prosimy o obowiązkową obecność osoby dorosłej. 

FIRMA DOKONUJĄCA WYMIANY WODOMIERZY:
Thermocontrol Sp. z o.o.
ul. Odzieżowa 12C/3
71-502 Szczecin
Telefon: (091) 455-32-20 lub 501-154-139

DATA

GODZINA

ADRES

01.04.2019
Poniedziałek

13.00 - 16.00

Jagiełły 5A

17.00 - 20.00

02.04.2019
Wtorek

13.00 - 16.00

Jagiełły 5B

17.00 - 20.00

03.04.2019
Środa

13.00 - 16.00

Szarych Szeregów 17A

17.00 - 20.00

04.04.2019
Czwartek

13.00 - 16.00

Szarych Szeregów 17B

17.00 - 20.00

05.04.2019
Piątek

13.00 - 16.00

Szarych Szeregów 17C

17.00 - 20.00