Jako Prezes Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., będącego zarządcą zasobów mieszkaniowych Gminy Goleniów oraz Wspólnot Mieszkaniowych zwracam się do Państwa, jako naszych klientów, z wyjątkową prośbą o kulturalne zachowanie w trakcie wizyt w naszej siedzibie z zachowaniem należytego szacunku dla drugiego człowieka.

GTBS Sp. z o.o. bazując na wieloletnim doświadczeniu w zarządzaniu nieruchomościami,
jak również posiadając wiedzę w tym zakresie, w każdej sytuacji służy radą i pomocą.
W przypadku zdarzeń losowych Zarządca podejmuje niezwłocznie czynności zabezpieczające i minimalizujące szkody, zaś w sytuacji pojawienia się awarii dokłada wszelkich starań, by w jak najkrótszym czasie usunąć usterkę oraz jej skutki. Na każde zgłoszenie pracownicy Spółki reagują w jak najkrótszym czasie dbając o to, by nie doszło do degradacji budynku spowodowanej zaistniałą awarią. Do innych zadań i problemów również podchodzimy bardzo poważnie, z należytą dokładnością i odpowiedzialnością, starając się rozwiązać wszystkie sprawy tak, by byli Państwo zadowoleni.

Informuję jednak, że w przypadku Państwa niezadowolenia ze sposobu lub jakości naszych usług nie mają Państwo prawa wyrażać tegoż niezadowolenia w sposób obelżywy, wulgarny, krzykami bądź zastraszaniem pracowników naszej Spółki, co ma miejsce notorycznie w trakcie wizyt w siedzibie Spółki lub podczas rozmów telefonicznych. Takie zachowanie powoduje frustracje i duże obciążenie dla pracowników Spółki, którzy nie są w stanie z należytym profesjonalizmem rozwiązywać trudnych, skomplikowanych zadań. Dlatego też informuję wszystkich Państwa, że w przypadkach niekulturalnego zachowania się wobec pracowników prowadzących daną sprawę, mają oni prawo do natychmiastowego zakończenia rozmowy telefonicznej lub państwa wizyty w siedzibie i poinformowania o tym fakcie przełożonego, tj. Prezesa Zarządu GTBS Sp. z o.o.

Zapewniam Państwa jednak, że każdy nasz klient, który odnosi się do nas kulturalnie, zostanie potraktowany poważnie i z należytym dla niego i jego sprawy szacunkiem. Tego samego oczekujemy od Państwa.

Z poważaniem,

Przez Zarządu GTBS

Magdalena Miklaszewska