Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 26.10.2018 r. Pani Prezes Magdalena Miklaszewska w obecności Burmistrza Goleniowa Pana Roberta Krupowicza oraz przedstawicieli firmy Intrax S.C. - Pawła Biedrzyckiego i Mateusza Łukaszewicza podpisali umowę na realizację inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Mikołajczyka w Goleniowie.

Wykonawca robót - firma INTRAX S.C. ze Szczecina, wyłoniona została w drodze przetargu nieograniczonego. Zgodnie z umową prace obejmą budowę budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej. Łączny koszt inwestycji wyniesie 14,5 mln. zł, z czego 4,9 mln. to dotacja pozyskana przez GTBS z programu „Wsparcie budownictwa socjalnego” realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie budynek wielorodzinny, czterokondygnacyjny z podpiwniczeniem. W czterech klatkach powstanie łącznie 50 mieszkań w tym: 22 - jednopokojowe, 23 - dwupokojowe i 5 - trzypokojowych. Każdy lokal będzie miał balkon oraz przydzieloną komórkę lokatorską (piwnicę). Do dyspozycji lokatorów będą również pomieszczenia gospodarcze (wózkowania, rowerowania, itp.). Budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W trzech segmentach przewidziano montaż dźwigów umożliwiających dostęp na parter budynku, natomiast w jednej z klatek zainstalowana będzie winda obsługująca wszystkie kondygnacje. Zapewniono także odpowiednią ilość miejsc parkingowych w tym również dla osób niepełnosprawnych.

Zagospodarowanie terenu będzie obejmować wykonanie pieszojezdni z drogą dojazdową wewnętrzną oraz dojścia do klatek schodowych, na parking i do wiaty śmietnikowej. Powstanie również wielofunkcyjny plac zabaw wyposażony w różnego typu urządzenia zabawowe min. ściankę wspinaczkową, drabinki, zjeżdżalnie, huśtawki wagowe, karuzelę i piaskownicę. Wszystko w otoczeniu zieleni z trawnikami, żywopłotami i niskimi drzewami liściastymi.

Planowany termin oddania budynku do użytkowania to początek 2020 r.

Szczegółowe kryteria udostępnienia mieszkań określa Uchwała nr XLVI/529/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 20 października 2010 r. Zgodnie z uchwałą o przydział mieszkań będą mogli się ubiegać mieszkańcy Gminy Goleniów, którzy spełniają określone w uchwale kryterium dochodowe, osoby zajmujące gminne lokale mieszkalne o obniżonym standardzie wyposażenia technicznego lub zajmują obecnie lokale w budynkach o funkcji oświatowej, zamieszkujący gminne lokale przeznaczone do rozbiórki, nieposiadające tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.