W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego w budynkach zarządzanych przez Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz z pojawianiem się licznych pytań z tym związanych, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców, iż działanie węzłów cieplnych w poszczególnych nieruchomościach jest ściśle związane z temperaturą panującą na zewnątrz. Oznacza to, że w przypadku poprawienia się warunków pogodowych oraz podniesienia temperatury zewnętrznej, centralne ogrzewanie działa na pograniczu uruchomienia bądź wyłączenia, co skutkuje mniejszą ilością ciepła dostarczaną do grzejników w mieszkaniach. W tej sytuacji grzejniki są letnie, chłodne i nie powinno być to przyczyną niepokojów. Ogrzewanie uruchamia się automatycznie, gdy temperatura zewnętrzna zmniejsza się.

Przypominamy również o długoterminowym niezakręcaniu zaworów termostatycznych przy grzejnikach (nieużywaniu poziomu ,,0”), ponieważ może to powodować zapowietrzenie całej instalacji centralnego ogrzewania.