bip logo4

  • tel.
  • +48 91 418 28 51

Informujemy, że w dniu 31.12.2020 r. (czwartek) Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z o.o. prowadzi obsługę klienta  do godz. 14.00

Przepraszamy za utrudnienia.

Prezes Zarządu

Magdalena Miklaszewska

Informujemy, że w Goleniowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp.  z o.o. dzień 24.12.2020 r. (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy.

Przepraszamy za utrudnienia.

Prezes Zarządu

Magdalena Miklaszewska

Szanowni mieszkańcy,

Goleniowskie TBS Sp. z o.o. zawiadamia, że do dnia 11.02.2020 r. przeprowadzana będzie coroczna obowiązkowa kontrola instalacji gazowych (zgodnie z art. 62 ust. 1 c ustawy – Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 poz. 1336).

Przeglądy realizują pracownicy firmy: Spółdzielnia Socjalna BTW z Goleniowa, którzy posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Prezesa Zarządu Goleniowskiego TBS. Sp. z o.o. W przypadku uzasadnionej niemożliwości udostępnienia lokalu w wyznaczonym dniu prosimy o wcześniejszy, tj. do dnia wyznaczonej kontroli – kontakt telefoniczny z przedstawicielem firmy dokonującej przeglądów - Panem Tomaszem Kwietniakiem tel. 792 580 510, w celu uzgodnienia dogodnego dla Państwa terminu wykonania przeglądu.

Jednocześnie informujemy, że termin wykonania przeglądu może zostać przesunięty nie więcej niż 7 dni od wyznaczonej daty wskazanej w niniejszym zawiadomieniu.

W przypadku braku dostępu do lokalu w wyznaczonym lub uzgodnionym terminie konieczne będzie dokonanie kontroli na własny koszt i dostarczenie protokołu z tej kontroli do Zarządcy.

Prosimy o obowiązkową obecność osoby dorosłej.

Harmonogram przeglądów.

Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków  na najem lokalu mieszkalnego na zasadach nabycia partycypacji w kosztach budowy lokalu.

Adres: ul. Szarych Szeregów 15c/11, Goleniów

Charakterystyka lokalu: mieszkanie 2 pokojowe z balkonem, położone na II piętrze, o łącznej powierzchni 46,93 m2, w tym:

  • pokój 1 – 16,79 m2,
  • pokój 2 – 10,85 m2,
  • kuchnia – 9,40 m2,
  • łazienka z WC – 4,52 m2,
  • przedpokój – 5,37 m2.

Do lokalu przynależne jest pomieszczenie – piwnica.

Właścicielem lokalu mieszkalnego jest Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Osoba partycypująca w kosztach budowy ww. lokalu mieszkalnego, zostanie jego najemcą, po spełnieniu poniższych warunków:

  • Wpłata partycypacji w kwocie – 52 458,35 zł
  • Wpłata kaucji zabezpieczającej – 6 222,91 zł

Spełnienie warunków wynikających z 30 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195), wymogów określonych w Akcie Założycielskim Spółki w dziale Kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla najemców oraz w Regulaminie kwalifikacji przyszłych najemców w lokalach będących własnością Goleniowskiego TBS Sp. z o.o.  

Więcej informacji tutaj

 

Goleniowskie TBS Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości przypomina, że  zgodnie z Regulamienem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów (Uchwała Nr XVIII/215/20 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 kwietnia 2020 r.) w okresie od 1 listopada do 31 marca odbiór bioodpadów w workach odbywa się raz na 2 tygodnie. Obowiązujące harmonogramy wywozu odpadów dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce Dla klientów lub na stronie www.pgkgoleniow.pl.

Jednocześnie przypominamy, że w ramach uiszczanej opłaty śmieciowej wywozy odpadów wielkogabarytowych odbywają się WYŁĄCZNIE 2 razy do roku w terminach wskazanych w harmonogramie. W okresach między planowymi wywozami mieszkańcy mają obowiązek samodzielnie wywozić odpady wielkogabarytowe (meble typu: łóżka, wersalki, sofy, stoły, krzesła, biurka, regały, fotele, materace, dywany, meble ogrodowe, zabawki dużych rozmiarów, płyty meblowe, i inne sprzęty) do PSZOK na ul. I Brygady Legionów, gdzie przyjmowane są bezpłatnie. Odpady wielkogabarytowe, które są wystawiane przy pojemnikach na odpady w innych terminach niż wskazane w harmonogramie, będą wywożone wyłącznie po zleceniu wywozu przez zarządcę nieruchomości. Taki wywóz będzie traktowany jako dodatkowa usługa, za którą należy uiścić opłatę na podstawie faktury wystawionej przez PGK.

Na terenie całego kraju od 1 września do 30 listopada 2020 r. prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny (PSR 2020). PSR jest badaniem statystycznym realizowanym raz na 10 lat, obejmującym wszystkie gospodarstwa rolne. Podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Więcej informacji pod linkiem https://spisrolny.gov.pl/

Adres

Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
ul. Wincentego Witosa 7
72-100 Goleniów
Pon. (7.30 - 15.30)
Wt.-Pt. (7.00-15.00)

NIP i REGON

NIP 856-000-05-60
Regon 811201328

Kontakt

Telefon: 91 418 28 51

Faks: 91 418 52 18

Konto

Konto PEKAO SA I O/Goleniów
56 1240 3839 1111 0000 4414 0304