bip logo4

 • tel.
 • +48 91 418 28 51

Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Goleniowie, jako Zarządca nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów zaprasza do udziału w przetargu ofertowym na najem lokalu użytkowego w budynku usługowym przy ul. Barnima I 1 z przeznaczeniem na działalność biurowo – usługową lub handlowo – usługową.

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Adres: budynek usługowy przy Barnima I 1 w Goleniowie, lokal nr 15, I piętro.
 • Łączna powierzchnia użytkowa: 100,80 m2, na którą składają się: 3 pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne, łazienka z WC oraz hol.
 • Lokal wyposażony jest w: instalację wodno–kanalizacyjną, instalację elektryczną oraz centralne ogrzewanie.

Na podstawie Zarządzenia nr 62/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05.03.2019 r. ustala się w przetargu miesięczną, zwaloryzowaną stawkę wyjściową czynszu najmu lokalu za 1 m2 w wysokości 20,92 zł/m2 + 23 % VAT, tj.2.108,74 zł + 23% VAT za lokal.

Najemca poza czynszem najmu zobowiązany będzie wnosić miesięczne opłaty, które obejmować będą opłatę za wodę i odprowadzanie ścieków oraz zaliczkę na centralne ogrzewanie. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, tj. 3 lata;

Istnieje możliwość oglądania lokalu użytkowego w dniach: 29.06.2020 r. – 30.06.2020 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba do kontaktu – Pani Anna Kucharska tel. 091 466 47 34).

Termin składania ofert: do dnia 6 lipca 2020 r. do godziny 12.00

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania.  

 

Kolejny raz otrzymaliśmy informację od firmy GWiK Sp. z o.o. obsługującej sieć wodną i kanalizacyjną na terenie gminy Goleniów, o powtarzających się awariach na sieci kanalizacyjnej w obrębie budynków zamieszkałych przez lokatorów GTBS. Awarie te są następstwem wrzucania do kanalizacji różnego rodzaju odpadów, nierozpuszczających się w wodzie, które powodują zapychanie rurociągów i zatrzymywanie pomp. Ponadto z tego powodu, niejednokrotnie dochodzi do wybijania nieczystości w najniżej usytuowanych lokalach mieszkalnych, piwnicach, korytarzach i innych pomieszczeniach. W efekcie dochodzi do poważnych uszkodzeń sieci, kosztownych napraw oraz angażowania specjalistycznego sprzętu do czyszczenia i udrażniania rurociągów.  

Mając na uwadze powyższe apelujemy o nie wrzucanie do toalet materiałów, które nie rozpuszczają się w wodzie, (tj. bandaże, chusty włókninowe, tkaniny, resztki żywności, odpady kuchenne itp.) oraz innego typu odpadów, które należy  wrzucać do pojemników na odpady komunalne.

W przypadku dalszego, nieprawidłowego korzystania z instalacji kanalizacyjnej, GWiK Sp. z o. o. wystąpi z roszczeniem o zwrot poniesionych kosztów, co z kolei skutkować będzie obciążeniem tymi kosztami mieszkańców budynku.

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 10.04.2020 r. (piątek) Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z o. o. będzie czynne do godz. 13.00

  

Przepraszamy za utrudnienia.

Prezes Zarządu

Magdalena Miklaszewska

 

Zarząd Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do składania aplikacji na stanowisko: PRACOWNIK SEKRETARIATU

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie sekretariatu (obsługa klientów, przyjmowanie poczty, obsługa poczty mailowej i centrali telefonicznej, udzielanie informacji),
 • organizacja prawidłowego obiegu dokumentów w firmie (rejestrowanie i obieg korespondencji, przekazywanie dokumentów, przygotowywanie korespondencji wychodzącej, prowadzenie ewidencji wysłanych listów, przesyłek),
 • dbanie o prawidłowy przepływ informacji oraz o zachowanie poufności danych,
 • ścisła współpraca i wspieranie komunikacji między działami firmy,
 • przyjmowanie i obsługa gości, organizacja spotkań wewnętrznych,
 • zarządzanie samochodami firmowymi – polisy ubezpieczeniowe, planowanie przeglądów itp.
 • zarządzanie i nadzór nad serwisem urządzeń biurowych,
 • zaopatrzenie firmy w niezbędne materiały biurowe,
 • nadzór nad zewnętrzną firmą sprzątającą oraz dbałość o porządek i ład w biurze,
 • nadzór nad systemem alarmowym oraz współpraca z zewnętrzną firmą ochroniarską,
 • organizacji imprez firmowych i integracji, spotkań świątecznych, itp.
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa Zarządu.

Od kandydata oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy na tożsamym lub podobnym stanowisku (mile widziana praca w administracji),
 • prawa jazdy kat. B,
 • bardzo dobrych umiejętności komunikacyjnych oraz empatii,
 • kreatywności i otwartego umysłu,
 • doskonałej umiejętności obsługi komputera (pakiet Office),
 • umiejętności korzystania z dostępnych urządzeń i narzędzi,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
 • odporności na stres i trudne sytuacje związane z obsługą klienta.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do zakresu zadań i wyników pracy,
 • pracę w przyjaznej atmosferze w młodym, dynamicznym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji.  

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 • Termin naboru: 10.04.2020 r.
 • CV można składać w formie elektronicznej na adres:
 • Listownie lub osobiście w sekretariacie Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Wincentego Witosa 7, 72-100 Goleniów.
 • Zastrzegamy prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
 • Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji zostaną dołączone do akt osobowych.
 • Dokumenty aplikacyjne pozostałych Kandydów zostaną usunięte a dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu.

W dokumentach aplikacyjnych należy zamieścić treść poniższej klauzuli zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla  potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Goleniowskie TBS Spółka z o.o. w Goleniowie. zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informuję iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Wincentego Witosa 7, 72-100 Goleniów.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu realizacji procesu rekrutacji. 

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

4. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Jeżeli Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan również prawo ją cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W/w uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych, dostępnym pod adres e-mail: lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie określonym w kodeksie pracy (art. 22 1 § kodeksu pracy) jest wymogiem ustawowym, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa wyraźnej zgody.

 

Z poważaniem,

Prezes Zarządu

Magdalena Miklaszewska

Adres

Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
ul. Wincentego Witosa 7
72-100 Goleniów
Pon. (7.30 - 15.30)
Wt.-Pt. (7.00-15.00)

NIP i REGON

NIP 856-000-05-60
Regon 811201328

Kontakt

Telefon: 91 418 28 51

Faks: 91 418 52 18

Konto

Konto PEKAO SA I O/Goleniów
56 1240 3839 1111 0000 4414 0304

2020 06 15 nowe zasady