bip logo4

  • tel.
  • +48 91 418 28 51

Goleniowskie TBS Sp. z o.o. zawiadamia o terminach corocznej obowiązkowej kontroli instalacji gazowych, przeprowadzanej zgodnie z art. 62 ust. 1 c ustawy – Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.)

W przypadku uzasadnionej niemożliwości udostępnienia lokalu w wyznaczonym dniu prosimy o wcześniejszy, tj. do dnia wyznaczonej kontroli – kontakt telefoniczny ze wskazaną poniżej firmą, w celu uzgodnienia dogodnego dla Państwa terminu wykonania przeglądu.

Jednocześnie informujemy, że termin wykonania przeglądu może zostać przesunięty nie więcej niż 7 dni od wyznaczonej daty wskazanej w niniejszym zawiadomieniu.

W przypadku braku dostępu do lokalu w wyznaczonym lub uzgodnionym terminie konieczne będzie dokonanie kontroli na własny koszt i dostarczenie protokołu z tej kontroli do Zarządcy.

Prosimy o obowiązkową obecność osoby dorosłej.

FIRMA DOKONUJĄCA KONTROLI:
Zakład Kominiarski
Mirosław Żurawik
73-155 Węgorzyno

KONTAKT:
Mirosław Żurawik – tel. 603-974-895
Adam Misztela – tel. 605-216-932

Kwiecień 2019 r.

DATA

GODZ.

ADRES

02.04
Wtorek

9.00 – 11.00
11.00 – 13.00
15.00 – 16.00

Mikołajczyka 26, 27, 34
Niemcewicza 7, 8
Gniazdowo 2, Ininka 1

     

05.04
Piątek

9.00 – 11.00
11.00 – 13.00
15.00 – 16.00
15.00 – 16.00

Chopina 12, 12a, 12b, 12c
Konopnickiej 14, 26
Mikołajczyka 26, 27, 34
Niemcewicza 7, 8

     

09.04
wtorek

9.00 – 11.00
11.00 – 13.00
15.00 – 16.00
15.00 – 16.00

Matejki 6, 8
Piłsudskiego 2, Dworzec PKP
Chopina 12, 12a, 12b, 12c
Konopnickiej 14, 26

     

16.04
Wtorek

9.00 – 11.00
11.00 – 13.00
15.00 – 16.00
15.00 – 16.00

Szarych Szeregów 13, 15
Szarych Szeregów 17
Matejki 6, 8
Piłsudskiego 2, Dworzec PKP

     

26.04
Piątek

9.00 – 11.00
15.00 – 16.00
15.00 – 16.00

Łozienica, ul. Krzywa 5, Wolińska 17
Szarych Szeregów 13, 15
Szarych Szeregów 17

     

30.04
Wtorek

9.00 – 11.00
11.00 – 13.00
15.00 – 16.00

Wrzosowa 3, 4, 4a
Inwalidzka 1
Łozienica, ul. Krzywa 5, Wolińska 17

Adres

Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
ul. Wincentego Witosa 7
72-100 Goleniów
Pon. (7.30 - 15.30)
Wt.-Pt. (7.00-15.00)

NIP i REGON

NIP 856-000-05-60
Regon 811201328

Kontakt

Telefon: 91 418 28 51

Faks: 91 418 52 18

Konto

Konto PEKAO SA I O/Goleniów
56 1240 3839 1111 0000 4414 0304