bip logo4

  • tel.
  • +48 91 418 28 51

Zawiadomienie

Goleniowskie TBS Sp. z o.o. zawiadamia o terminach corocznej obowiązkowej kontroli przewodów kominowych, przeprowadzanej zgodnie z art. 62 ust. 1 c ustawy – Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.) 

Czerwiec 2020 r.

DATA

GODZ.

ADRES

16.06
Wtorek

9.00 – 11.00
11.00 – 13.00
15.00 – 16.00
15.00 – 16.00

Mikołajczyka 29, 33
Mikołajczyka 34, 39
Jagiełły 3, 6
Mikołajczyka 17, 23

19.06
Piątek

 

9.00 – 11.00
11.00 – 13.00
15.00 – 16.00
15.00 – 16.00

Szczecińska 7-9, 5, 6
Białuń 60
Mikołajczyka 29, 33
Mikołajczyka 34, 39

23.06
Wtorek

9.00 – 11.00
15.00 – 16.00
15.00 – 16.00

Wyspiańskiego 2, 3, 4, 5, 6, 7
Szczecińska 7-9, 5, 6
Białuń 60

26.06
Piątek

9.00 – 11.00
15.00 – 16.00

Kochanowskiego 2, 3, 4, 8, 9
Wyspiańskiego 2, 3, 4, 5, 6, 7

30.06
Wtorek

9.00 – 11.00
15.00 – 16.00

Gniazdowo 2, Ininka 1
Kochanowskiego 2, 3, 4, 8, 9

 

W przypadku uzasadnionej niemożliwości udostępnienia lokalu w wyznaczonym dniu prosimy o wcześniejszy, tj. do dnia wyznaczonej kontroli – kontakt telefoniczny ze wskazaną poniżej firmą, w celu uzgodnienia dogodnego dla Państwa terminu wykonania przeglądu.
Jednocześnie informujemy, że termin wykonania przeglądu może zostać przesunięty nie więcej niż 7 dni od wyznaczonej daty wskazanej w niniejszym zawiadomieniu.
W przypadku braku dostępu do lokalu w wyznaczonym lub uzgodnionym terminie konieczne będzie dokonanie kontroli na własny koszt i dostarczenie protokołu z tej kontroli do Zarządcy.
Prosimy o obowiązkową obecność osoby dorosłej.
FIRMA DOKONUJĄCA KONTROLI:
Zakład Kominiarski
Mirosław Żurawik
73-155 Węgorzyno

 

KONTAKT:
Mirosław Żurawik – tel. 603-974-895
Adam Misztela – tel. 605-216-932

 

Adres

Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
ul. Wincentego Witosa 7
72-100 Goleniów
Pon. (7.30 - 15.30)
Wt.-Pt. (7.00-15.00)

NIP i REGON

NIP 856-000-05-60
Regon 811201328

Kontakt

Telefon: 91 418 28 51

Faks: 91 418 52 18

Konto

Konto PEKAO SA I O/Goleniów
56 1240 3839 1111 0000 4414 0304

2020 06 15 nowe zasady