bip logo4

  • tel.
  • +48 91 418 28 51

Zawiadomienie

Goleniowskie TBS Sp. z o.o. zawiadamia o terminach corocznej obowiązkowej kontroli przewodów kominowych, przeprowadzanej zgodnie z art. 62 ust. 1 c ustawy – Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.)

Styczeń 2020

DATA

GODZ.

ADRES

24.01
Piątek

9.00 – 11.00
11.00 – 13.00
11.00 – 13.00

Lipowa 1, 6
Bohaterów Warszawy 8
Konstytucji 3 Maja 39

28.01
Wtorek

9.00 – 11.00
11.00 – 13.00
15.00 – 16.00
15.00 – 16.00

Mickiewicza 8, 12
Mickiewicza 14, 19
Lipowa 1, 6
Konstytucji 3 Maja 39

31.01
Piątek

9.00 – 11.00
11.00 – 13.00
15.00 – 16.00
15.00 – 16.00

Mikołajczyka 44-45
Mikołajczyka 28, 31
Mickiewicza 8, 12
Mickiewicza 14, 19


W przypadku uzasadnionej niemożliwości udostępnienia lokalu w wyznaczonym dniu prosimy o wcześniejszy, tj. do dnia wyznaczonej kontroli – kontakt telefoniczny ze wskazaną poniżej firmą, w celu uzgodnienia dogodnego dla Państwa terminu wykonania przeglądu.

Jednocześnie informujemy, że termin wykonania przeglądu może zostać przesunięty nie więcej niż 7 dni od wyznaczonej daty wskazanej w niniejszym zawiadomieniu.

W przypadku braku dostępu do lokalu w wyznaczonym lub uzgodnionym terminie konieczne będzie dokonanie kontroli na własny koszt i dostarczenie protokołu z tej kontroli do Zarządcy.

Prosimy o obowiązkową obecność osoby dorosłej.

FIRMA DOKONUJĄCA KONTROLI:
Zakład Kominiarski
Mirosław Żurawik
73-155 Węgorzyno

KONTAKT:
Mirosław Żurawik – tel. 603-974-895
Adam Misztela – tel. 605-216-932

Adres

Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
ul. Wincentego Witosa 7
72-100 Goleniów
Pon. (7.30 - 15.30)
Wt.-Pt. (7.00-15.00)

NIP i REGON

NIP 856-000-05-60
Regon 811201328

Kontakt

Telefon: 91 418 28 51

Faks: 91 418 52 18

Konto

Konto PEKAO SA I O/Goleniów
56 1240 3839 1111 0000 4414 0304