Pogotowie lokatorskie: 91 418 28 51, 91 466 47 47
Pogotowie energetyczne: 991, 91 432 67 13
Pogotowie gazowe: 922
Pogotowie ciepłownicze: 993, 603 424 333
Straż miejska: 986, 91 469 82 92
POLICJA: 977, 91 460 25 11
STRAŻ POŻARNA: 998, 91 431 79 00
POGOTOWIE RATUNKOWE: 999, 91 888 45 41
NUMER ALARMOWY TEL. KOMÓRKOWE: 112