Odpady selektywne i zmieszane z budynków wielolokalowych

Odpady zbierane selektywnie / Gabaryty z nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych